دوره آشنایی اجمالی با قانون کار

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ و ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
مدت زمان برگزاری: دو روز
محل برگزاری: دانشگاه علمی و کاربردی شهربابک
مدرس دوره: علی جاوید
سرفصل‌های دوره:

  • آشنایی شرکت کنندگان با کلیات ، مشمولین ، قرارداد و شرایط کارو ساختار و ترکیب مراجع حل اختلاف
  • ابعاد حقوقی و قانونی قراردادهای کار
  • آشنایی شرکت کنندگان با اصطلاحات، مفاهیم و ابعاد حقوقی قانون کار
  • آیین دادرسی در مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
  • ارائه مفاهیم حقوقی مربوط به مراجع حل اختلاف به شرکت کنندگان
  • آشنایی شرکت کنندگان با ساختار و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری
  • آشنایی شرکت کنندگان با مباحث کاربردی و تفسیر پذیر شرایط کار و آموزش نحوه محاسبه حق السعی، اضافه کاری، تعطیل کاری و نوبت کاری به آنان