شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

همایش اقتصاد مقاومتی و کارآفرینیساعت ۹ تا ۱۲
افتتاحیه نمایشگاه فصل شکوفاییساعت ۱۴
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(پرسش و پاسخ با مسئولین)موضوع: حوزه کشاورزی
مهمان: رئیس اداره جهاد کشاورزی جناب آقای فراشه
ساعت ۱۸ – ساعت ۱۹
پایان بازدید نمایشگاهساعت ۲۰

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

بازدید نمایشگاهساعت ۱۵/۳۰ – ساعت ۲۰
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(دوره‌های آموزشی)موضوع: بازاریابی و فروش
مدرس: خانم پیرجلی
ساعت ۱۶ – ساعت ۱۸
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(پرسش و پاسخ با مسئولین)موضوع: حوزه دام
مهمان:
رئیس اداره جهاد کشاورزی جناب آقای فراشه
مشاور مرکز توسعه کسب‌وکار آقای دکتر ابراهیمی
ساعت ۱۸ – ساعت ۱۹

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

بازدید نمایشگاهساعت ۱۵/۳۰ – ساعت ۲۰
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(دوره‌های آموزشی)موضوع: خلاقیت و نوآوری
مدرس: آقای طالبیان
ساعت ۱۶ – ساعت ۱۸
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(پرسش و پاسخ با مسئولین)موضوع: حوزه صنعت، معدن و تجارت
مهمان: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت جناب آقای اسدی
ساعت ۱۸ – ساعت ۱۹

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

بازدید نمایشگاهساعت ۱۵/۳۰ – ساعت ۲۰
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(دوره‌های آموزشی)موضوع: بیمه و قانون کار
مدرس: آقای جاوید
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(پرسش و پاسخ با مسئولین)موضوع: حوزه کار، تعاون و رفاه اجتماعی
مهمان: رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای کرهانی
ساعت ۱۸ – ساعت ۱۹

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۱

شروع بازدید نمایشگاهساعت ۱۵/۳۰ – ساعت ۲۰
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(پرسش و پاسخ با مسئولین)موضوع: مرکز توسعه‌ی کسب‌وکار

مهمان: مدیر مرکز توسعه‌ی کسب‌وکار جناب آقای ضیایی

ساعت ۱۶ – ساعت ۱۷
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(پرسش و پاسخ با مسئولین)موضوع: حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

مهمان: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جناب آقای شیبانی
مدیرعامل اتحادیه فیروزه جناب آقای امان‌الله نظریان

ساعت ۱۸ – ساعت ۱۹

پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

مراسم اختتامیهساعت ۱۴ – ساعت ۱۷