دوره بیمه و قانون کار

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
مدت زمان برگزاری: ۲ ساعت
محل برگزاری: نمایشگاه فصل شکوفایی
مدرس دوره: علی جاوید