دوره ثبت اختراع

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
مدت زمان برگزاری: ۴ ساعت
محل برگزاری: دانشگاه علمی و کاربردی شهربابک
مدرس دوره: زهره مومنی
سرفصل‌های دوره:

  • آشنایی با مفهوم حق اختراع و نحوه ثبت آن در ایران
  • ویژگی‌های اختراع
  • موارد غیرقابل ثبت
  • حقوق مخترع
  • مرجع ثبت اختراع در ایران
  • مراحل ثبت اختراع