دوره ثبت علامت تجاری (برند)

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
مدت زمان برگزاری: ۴ ساعت
محل برگزاری: دانشگاه علمی و کاربردی شهربابک
مدرس دوره: زهره مومنی
سرفصل‌های دوره:

  • آشنایی با مفهوم و کارکردهای علامت تجاری و نحوه ثبت آن در ایران
  • انواع علائم تجاری
  • علائم غیرقابل ثبت
  • حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری
  • مرجع ثبت علائم علائم
  • مراحل ثبت علائم