دوره حقوق تجارت

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
مدت زمان برگزاری: یک روز
محل برگزاری: دانشگاه علمی و کاربردی شهربابک
مدرس دوره: زهره مومنی
سرفصل‌های دوره:

  • آشنایی با اسناد تجاری و قوانین مرتبط با آن‌ها ( چک، سفته، برات و…)
  • آشنایی با مسئولیت‌های قانونی مدیران، اعضای هیئت مدیره و …
  • آشنایی با انواع قراردادهای تجاری (خرید، فروش، نمایندگی و …)
  • آشنایی با انواع شرکت‌های حقوقی و قوانین مرتبط با آن‌ها ( مسئولیت محدود، سهامی خاص، تضامنی و …)