دوره خلاقیت و نوآوری

تاریخ برگزاری: ۰۹/۰۲/۱۳۹۸
مدت زمان برگزاری: ۲ ساعت
محل برگزاری: نمایشگاه فصل شکوفایی
مدرس دوره: احمد طالبیان